Magne Frostad

Professor
Det juridiske fakultet, UiT

Articles by author

Andre saker fra forfatteren

Hva har så pirateri og Tromsø til felles? Svaret finnes i stortingsmeldingen som kom før påske om «Hav i utenriks- og utviklingspolitikken».

0
49

Norge har per i dag verdens nest eldste grunnlov, kun den amerikanske er eldre.

0
1