Mari Trommald

Direktør
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Articles by author

Andre saker fra forfatteren

Ny statistikk kobler barneverns- og utdanningsdata. Resultatene er nedslående for barn som får hjelp fra barnevernet.

0
6