Mariann Frantsen

Daglig leder
Pelagisk forening

Articles by author

Andre saker fra forfatteren

Det har ikke vært deilig å være fisker i Danmark de siste årene. På femten år har fiskerinæringen i Danmark gått fra å ha flere hundre fartøy til å ha bare 10-12 store båter igjen.

2
251