Mariann Wollmann Magga

Sametingsråd for næring og kultur
Sametinget

Articles by author

Andre saker fra forfatteren

Noen hevder at Sametinget fjerner seg fra folket, og at det ikke betyr noe hva Sametinget gjør. Vel – akkurat der er jeg uenig! Jeg mener at Sametinget har stor betydning for det samiske folk.

0
81

I valgkampen handler det om å stille seg i best mulig lys og gjøre seg lekre for velgerne. Likevel mener jeg at politikerne skal - og tjener på - å være etterrettelige - og det skulle dessuten bare mangle. Vanligvis er jeg mest opptatt av å få frem Arbeiderpartiets politikk, men denne gangen må jeg ta med hva NSR sier og hva de gjør. Må også velgerne vente nye tre år før NSR sier noe om hva innholdet i den nye mineralpolitikken skal være? NSR-rådet fulgte ikke opp vedtaket i Sametingets plenum – det høyeste organet – de har ikke foretatt seg noe som helst med Mineralveilederen.

0
40
ørnedrept reinkalv, rein, kongeørn

Når mener rovviltmyndighetene med Vidar Helgesen som øverste leder at tålegrensa for reindriftas ørnetap er nådd?

15
480

Vi har nylig feiret 100-års jubileet for den samiske samlinga i Tråante. 6. februar 1917 ble det første samiske landsmøte avholdt, initiert av reindriftskvinnen Elsa Laula Renberg.

4
96

Det er ikke vanskelig å være enig i at både arbeidsplasser og skatteinntekter er bra for samfunnet vårt, men det må ikke skje på bekostning av våre naturressurser.

0
164

Sametingets næringspolitiske arbeid er å synliggjøre de ulike næringers utfordringer, arbeide for å fjerne hindringer for næringene og bidra til at flere næringer styrkes. Sametingets næringspolitikk skal bidra til et variert næringsliv i samiske samfunn. Hvordan skal vi gjøre dette?

0
146

Det er aldri for sent å lære samisk, mener Mariann Wollmann Magga. Selv ble hun 45, før hun gikk på kurs.

0
135

Som en kjent hendelse, en du kjenner men ikke vil ha der, kommer dønningene etter katastrofen som rammet AUF, regjeringskvartalet, Norge. Det rammet mine partifeller i AP. Jeg kjente noen få av de som ble drept. Jeg kjenner flere av de som som ble skadd. Jeg kjenner enda fler som var på Utøya, som er foreldre til de som var der, eller som ble skadd på ulikt vis. Jeg kjenner kjærester, venner, noen som kjenner noen som var der. Jeg kjenner ungdommer som skulle dra, men av ulike grunner måtte bli hjemme eller måtte gjøre noe annet.

0
2

Samisk reiseliv har i tillegg en dimensjon med samiske sagn og historier, som har en merverdi for turistene, skriver Marian Wollmann Magga.

0
156

Etter at Sjølaksefiskerne i Finnmark fikk betydelige innskrenkninger i fisketidene i perioden 2008- 2012, har fiskerne ventet på avgjørelsene som viser hvordan fremtiden blir.

0
155

Nå må regjeringen snart innse hvilke avstander og kulturelle særtrekk vi har i nord, og få kartet til å stemme med terrenget!

0
136