Marianne Telle

Styrelder
Helse Nord RHF

Articles by author

Andre saker fra forfatteren

En regionreform med nye demokratiske, tjenestemessige og økonomiske enheter er til diskusjon.

1
29