Marit Aure

Forsker
Kvinnforsk, UiT Norges Arktiske Universitet

Articles by author

Andre saker fra forfatteren

Det fleirkulturelle gjer byane spennande, men ei utfordring er å unngå større sosial ulikheit.

1
26

Debatten om innvandring og de nye asylsøkernes alders- og kjønnssammensetning – og hendelsene under nyttårsfeiringen i flere storbyer, gir inntrykk av at likestilling er en truet grunnverdi i det norske samfunnet. Mange hevder nå at de er bekymret for likestillingen i Norge.

2
248

Er kjønn relevant når vi diskuterer ytringer i media, spør forsker Marit Aure.

0
69