Marit Berger Røsland

Statssekretær (H)
Utenriksdepartementet
Andre saker fra forfatteren