Martin Eggen

Naturvernrådgiver
Norsk Ornitologisk Forening (NOF)

Articles by author

Andre saker fra forfatteren

Da havørna ble fredet i 1968, skjedde det etter langvarig press fra Norsk Ornitologisk Forening. Økt kunnskap om havørnas og andre rovfuglers rolle i naturen gjorde også sitt til fredning.

0
67

Antallet ryper i Norge er halvert. Ønsker vi virkelig jakt på bestander i tilbakegang, og økt dødelighet hos en rypebestand som allerede ligger med brukket rygg?

2
404

Dersom man ferdes ute i naturen og opplever alt det fantastiske som utspiller seg der om sommeren, er det lett å skjønne at fuglene må ha beskyttelse og ro i hekketiden.

0
28

Hver tredje fugleart i Norge er nå i tilbakegang, og står på den nasjonale rødlisten.

0
0