Martin Tvedt

Advokatfullmektig
Advokatfirma Lønnum DA

Articles by author

Andre saker fra forfatteren

Den 19. juni 2015 trådte ny § 4a i Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag (motorferdselloven) i kraft. Samme dag trådte også ny § 4a i motorferdselforskriften i kraft.

8
1,814