Morten Skandfer

1. kandidat til Stortinget
Troms Venstre

Articles by author

Andre saker fra forfatteren

Norge har fått en langtidsplan (LTP) som er uklar og mangler en viktig del: landmakten som Hær og HV.

2
18

Stortinget har nå besluttet at Finnmark og Troms slås sammen til ett fylke. De første formelle endringene er i gang. Navnedebatten er i gang.

0
11

Fritt brukervalg av pleietjenester i hjemmetjenesten er som kjent avskaffet av det sittende mørkerøde flertallet i Tromsø kommune. Det beklager vi sterkt i Venstre. Og saken illustrerer et viktig nasjonalt tema innen pleie og omsorg.

1
65

Fraværet av effektive og miljøvennlige transportløsninger i nord er en av utfordringene. Dette er en stor svakhet som truer vekst, verdiskapning og utvikling, skriver kronikkforfatter Morten Skandfer.

5
1,032

Nå er reguleringsplanen er vedtatt for Hålogalandsvegen. Det er veldig bra for regionen!

0
0

En god forsvarspolitikk må svare både på de sikkerhetspolitiske utfordringene vi har i dag, og de som kommer i fremtiden.

2
250

Regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett (RNB) for 2017 inneholder en stor satsing på gründere.

0
0

Venstre har i lang tid vært opptatt av å styrke frie kulturarbeideres muligheter, både hva gjelder kulturproduksjon og næringsutøvelse.

0
75
Igjen har det vært en tragisk ulykke med alvorlige personskader på Svalbard. Denne gangen med scooterturister som har gått gjennom isen. Det gjør inntrykk.
0
678

Det moderne Nord-Norge er utenkelig uten den kompetansen og de tilbud som Tromsø har levert og besitter. Nå venter nye utfordringer og muligheter for landsdelen, det forventes at byen følger opp. Det får betydning for hvordan vi prioriterer og rigger byen for fremtiden.

0
12

Venstre mener at regjeringen må offentliggjøre forsvarssjefens landmaktutredning (for Hæren og Heimevernet) så snart denne er ferdig våren 2017.

0
20

I fremtiden må mer transport gå på bane også i nord.

0
10

Sider