Morten Skandfer

1. kandidat til Stortinget
Troms Venstre

Articles by author

Andre saker fra forfatteren

Fraværet av effektive og miljøvennlige transportløsninger i nord er en av utfordringene. Dette er en stor svakhet som truer vekst, verdiskapning og utvikling, skriver kronikkforfatter Morten Skandfer.

6
1,033

Nå er reguleringsplanen er vedtatt for Hålogalandsvegen. Det er veldig bra for regionen!

0
0

En god forsvarspolitikk må svare både på de sikkerhetspolitiske utfordringene vi har i dag, og de som kommer i fremtiden.

2
249

Regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett (RNB) for 2017 inneholder en stor satsing på gründere.

0
0

Venstre har i lang tid vært opptatt av å styrke frie kulturarbeideres muligheter, både hva gjelder kulturproduksjon og næringsutøvelse.

0
140
Igjen har det vært en tragisk ulykke med alvorlige personskader på Svalbard. Denne gangen med scooterturister som har gått gjennom isen. Det gjør inntrykk.
0
678

Det moderne Nord-Norge er utenkelig uten den kompetansen og de tilbud som Tromsø har levert og besitter. Nå venter nye utfordringer og muligheter for landsdelen, det forventes at byen følger opp. Det får betydning for hvordan vi prioriterer og rigger byen for fremtiden.

0
12

Venstre mener at regjeringen må offentliggjøre forsvarssjefens landmaktutredning (for Hæren og Heimevernet) så snart denne er ferdig våren 2017.

0
20

I fremtiden må mer transport gå på bane også i nord.

0
10

Helse Nord RHF sendte i november en viktig sak på høring med utredningen: Hjerteinfarkt og PCI i Helse Nord – et likeverdig tilbud?

1
25

Mineralnæringen er åpenbart så viktig for NHO at de påstår at ødelegging av en nasjonal laksefjord er et grønt prosjekt. I realiteten vil Nussir ASAs gruve i Repparfjorden bli en av Norges største miljøskandaler.

11
575

Det er ny bevegelse i spørsmålet om en nordnorsk region etter at Finnmark meldte seg av. Nordland og Troms gjør tilnærminger og det åpnes for forhandlinger.

0
156