Nils Aarsæther

Tromsø

Articles by author

Andre saker fra forfatteren

Folk som følgde TV-debatten mellom Jonas Gahr Støre og Erna Solberg såg to politikarar som var einige i svært mykje.

1
471

Bit for bit blir det lagd opp til ei nedbygging av regionale institusjonar og regional makt i Finnmark.

6
507

Så har Regjeringa, Venstre og Kristeleg Folkeparti gått inn for ei tvangssamanslåing av Finnmark og Troms, i suveren forakt for folkemeininga i dei to fylka og vedtak i Finnmarks fylkesting.

5
340

Dersom vi har ein «håplaus» kommunestruktur, korfor kan det gå såpass godt i Nord-Norge som det faktisk gjer?

3
255

Gjennom meir enn tre år har Nordlys raust gitt spalteplass til innlegg som kritiserer regjeringa sin kommunereform.

3
27

Ikkje uventa viser ei fersk meiningsmåling at det er stor motstand mot å slå saman eige fylke med nabofylke(r). Berre 35,1 % er positive til samanslåing, (Klassekampen 3. januar).

3
157

Kor lenge skal man orke å leite fram fakta som kan opplyse redaktørar og fylkesmenn; dei som ein gong for alle har bestemt seg for kva som er best for folk i Berg, Torsken og Tranøy?

0
506

Brexit var ein torpedo inn i det europeiske unionsprosjektet, der målet er ei overnasjonal statsdanning.

0
66

Nordlys burde ikke slå seg sammen med NHO for å snakke ned distriktskommunene.

1
123

Resultata frå 200 folkeavstemmingar landet over viser at regjeringa har store vanskar med å få gjennomslag for sine argument om fordelar ved større kommunar.

1
37

Det er ikke måte på hvordan regjering og embetsverket forsøker å snakke ned distriktskommunene.

0
400

Det nye byrådets kunnskapsbaserte og åpne holdning til hvordan man kan komme i mål i Ramfjorden er i ferd med å gi resultater lokalt.

0
0

Sider