Nils Aarsæther

Tromsø

Articles by author

Andre saker fra forfatteren

Dersom vi har ein «håplaus» kommunestruktur, korfor kan det gå såpass godt i Nord-Norge som det faktisk gjer?

3
255

Gjennom meir enn tre år har Nordlys raust gitt spalteplass til innlegg som kritiserer regjeringa sin kommunereform.

3
27

Ikkje uventa viser ei fersk meiningsmåling at det er stor motstand mot å slå saman eige fylke med nabofylke(r). Berre 35,1 % er positive til samanslåing, (Klassekampen 3. januar).

3
157

Kor lenge skal man orke å leite fram fakta som kan opplyse redaktørar og fylkesmenn; dei som ein gong for alle har bestemt seg for kva som er best for folk i Berg, Torsken og Tranøy?

0
506

Brexit var ein torpedo inn i det europeiske unionsprosjektet, der målet er ei overnasjonal statsdanning.

0
66

Nordlys burde ikke slå seg sammen med NHO for å snakke ned distriktskommunene.

1
123

Resultata frå 200 folkeavstemmingar landet over viser at regjeringa har store vanskar med å få gjennomslag for sine argument om fordelar ved større kommunar.

1
37

Det er ikke måte på hvordan regjering og embetsverket forsøker å snakke ned distriktskommunene.

0
400

Det nye byrådets kunnskapsbaserte og åpne holdning til hvordan man kan komme i mål i Ramfjorden er i ferd med å gi resultater lokalt.

0
0

Mange lot seg lure til å stemme ut de rødgrønne for å få fart på samferdselsutbygginga i Tromsø-regionen. Nå ser vi resultatet.

1
92

Tromsø kan være i ferd med å misbruke sjansen til å bygge en attraksjon som et nytt badeland i sentrum, frykter professor Nils Aarsæther.

0
232

Når fokuset i kraftsektoren er å gjere el-kraft til ei vare, på linje med tannkrem, blir familiar, etatar og næringsliv henvist, ikkje berre til eit profittbasert system, men også eit meir sårbart system, skriv Nils Aarsæther,

2
264

Sider