Nils Henriksen

Professor, Institutt for helse- og omsorgsfag
UiT Norges arktiske universitet

Articles by author

Andre saker fra forfatteren

Norge har lang tradisjon for ikke-fortjenestebaserte helsetjenester drevet av ideelle organisasjoner som supplement til offentlige tilbud.

2
137

Kanskje bør den enkelte norske statsborger tenke grundigere på hvilke historiske forutsetninger friheten i Norge er grunnlagt på.

7
705