Nils Petter Mikkelsen

Articles by author

Andre saker fra forfatteren

I de neste år bør H/Frp åpne noen uformelle kanaler mot SP, for å sikre et bredde i “støtten” i stortinget. Det er mange saker de to partene har mer felles enn det er mellom regjeringen og KrF/V konstellasjonen. Saklig sett, det er ikke så gale å mene at “å ta hele landet i bruk” bør være et ganske godt slagord for “folk flest”.

0
0

Fiskarlagets uttalelse om Eidissen-kommisjone er et nytt steg på veien mot en nær total privatisering av en verdifull, fornybar ressurs som eies av folket i fellesskap. Det er dette saken dreier seg om, ikke så meget annet.

0
1

Nils Petter Mikkelsen anbefaler ei ny bok som problematiserer samene som “urfolk” og den politiske makten som følger med.

4
119

Samisk herredømme i nord  - blir det omkamp?

Av: Nils P Mikkelsen, Bergen.

0
0