Nordlys

Leder
Nordlys

Articles by author

Andre saker fra forfatteren

Dette er en type omkamp vi heldigvis sjelden ser: en statsråds regelrette obstruksjon og motarbeiding av et vedtak i landets nasjonalforsamling.

0
366

Ville vi tillatt spesielle ungdomsskoler for elever som er faglig begavet i teoretiske fag? Gjelder andre regler hvis talentet er å løpe eller gå fort på ski?

1
38

I over 15 år har det regionale helseforetaket manøvrert klokt i Nord-Norge. Derfor er det vårt håp at både ledelsen og styret legger bort en sak som splitter landsdelen.

1
53

Tromsø by må mobilisere mot kuttene til Gatejuristen, som gjør en jobb for de svakeste og mest sårbare i samfunnet, skriver Nordlys på lederplass.

1
134

Eierne av de dyreste el- og hybridbilene kan ikke være privilegerte gratispassasjerer på norske veier, skriver Nordlys på lederplass.

1
478

Det vil være god samfunnsøkonomi å gi fylkesveiene et skikkelig løft. Og det kan nok sikkert være verdt noen stemmer også. Fra folk flest.

1
47

De nye prosjektene i statsbudsjettet var for det meste kjent fra før.

0
9

En amerikansk base i Troms er et brudd med den basepolitikken Norge har ført helt siden vår inntreden i NATO i 1949.

10
377

Samiske velgere i Tromsø og andre byer blir oversett når Sametinget fordeler de viktigste vervene.

6
78

En mer vel fortjent St. Olavs orden skal man lete lenge etter.

6
1,164

Sider