Nordlys

Leder
Nordlys

Articles by author

Andre saker fra forfatteren

Utbyggingen på den gamle verfts-tomta er et av flere eksempler på spennende byutvikling i Tromsø.

3
27

Konkurransen på flyrutene i nord vil gi lavere priser der Widerøe har vært monopolist i en årrekke.

0
2,384

Herman Kristoffersen forsterker myten om Tromsø som en selvgod, arrogant og nedlatende by.

17
389

Turistene kommer ikke til Norge for å se nedslitt og forurenset natur. Et stadig økende antall turister medfører noen utfordringer i så måte. For det koster å vedlikeholde - også naturen.

1
1

Har fylkesrådslederen snakket mot bedre vitende? Har hun feilinformert fylkestinget? Det var spørsmålene mange i opposisjonen ønsket svar på.

1
64

Det er liten tvil om at administrasjonssjefen har vasset ut i et politisk minefelt. Samtidig er det klart at politikerne ikke tok initiativ til nye retningslinjer for topplederlønninger i kommunen, da man gikk tilbake til formannskapsmodellen. Det burde erfarne politikere ha sett.

0
117

Skal sommerturismen utvikles, må man identifisere hva som er særegne fortrinn for Tromsø.

3
12

Uansett hvilke konklusjoner landmaktstudien vil lande på når det gjelder fremtiden for Hæren og Heimevernet, anser vi det som uhørt at Finnmark ikke skal forsvares.

1
177

Vi har forståelse for at økt eiendomsskatt kan være nødvendig i en anstrengt kommuneøkonomi. Men når forutsetingen for det høye nivået er borte, slik det sittende regimet på rådhuset nå så tydelig signaliserer i sine prioriteringer, bør satsen senkes.

8
825

Fakultetene både i Alta og Narvik er viktige redskaper for å spre makt og innflytelse i Nord-Norge, skriver Nordlys på lederplass.

2
300

For mennesker og næringsliv langs kysten er det helt uforståelig hvorfor sikring av rasfarlige veier ikke er en prioritert oppgave.

0
258

Lav deltakelse og blanke stemmer ved rektorvalget viser et universitetsdemokrati i krise.

2
33

Sider