Nordlys

Leder
Nordlys

Articles by author

Andre saker fra forfatteren

Høyres holdning står fast.Den innebærer ganske enkelt nedbygging av Bardufoss som helikopterhovedbase. Men hva mener AP - egentlig? Det er ikke lett å finne ut av.

2
99

Tjuvfiske fra fisketuristenes side går i første rekke ut over kysttorsken. Bestanden av denne er synkende. Derfor er det kritikkverdig at det har så lang tid å få nye regler på plass.

2
265

Tromsø har ambisjoner om å ta en lederrolle for sjømat. Kommunepolitikerne kan starte med å ta primærleddet på alvor. I Tromvik for eksempel.

1
56

Utbyggingen av Johan Castberg feltet vil totalt sett gi 47.000 årsverk, men i følge Statoils egne beregninger vil bare 1800 av disse havne i Nord-Norge, hvilket er 3,8 prosent! Dette er latterlig lave tall - og totalt uakseptabel politikk fra Statoils side.

2
52

Det blir uholdbart om alle søkk i bakken fra tidligere tider skal gjerdes inn og fordrive de nålevende fra områdene. På Sommarøy er frontene så tilspisset, at folk sier rett ut at dersom de finner gamle ting i jorda, graver de dem ned igjen og holder kjeft om funnet.

1
183

Norge er ett av landene i verden med minst forskjeller. Men det er god grunn til å se faresignalene som ligger i at de rikeste drar fra og de fattigste får problemer. Det bør uroe at andelen i jobb har gått ned over lang tid. Svaret er å slå ring om den norske samfunnsmodellen.

0
12

Rektor Anne Husebekk sier i et intervju med iFinnmark at UiT ikke har noen plass i det region- og distriktspolitiske bildet. Da er det grunn til å minne rektoren om hvorfor vi fikk et universitet i Nord-Norge.

2
51

TIL står ved et veiskille. Nå må næringslivet i Tromsø og landsdelen gå sammen om å sikre klubbens fremtid.

1
121

Ordføreren bør selv erklære seg inhabil i konflikten med Hurtigruten, mener Nordlys.

2
75

Den viktigste oppgaven for Willy Ørnebakk og det nye fylkesrådet blir å bidra til at sammenslåingen med Finnmark gjennomføres på en ryddig måte.

4
143

Med en så god økonomisk kontrakt med staten, er ikke Hurtigruten et vanlig cruiserederi. Den er en samfunnsaktør. Da må man også opptre som det.

5
134

Narvik beholder sitt eget fakultet, nå gjenstår det å sørge for at også juss-fakultetet består.

0
299

Sider