Nordlys

Leder
Nordlys

Articles by author

Andre saker fra forfatteren

To helseforetak i Nord-Norge vil føre til at landsdelen mister sitt eneste universitetssykehus.

1
65

Tom Tvedt er ikke rett mann til å lede norsk idrett, skriver Nordlys på lederplass.

6
2,077

Familiebedriften på Senja er et glimrende eksempel på verdien av lokalt eierskap i nordnorsk næringsliv.

0
553

Hvis forslaget om endringer i dagpengeordningen blir en realitet, må det være en forutsetning at det evalueres skikkelig etter at et år er gått.

0
20

Problemene med firefelts kjørebane på den nye Stakkevollveien ser ut til å være løst. Det nye forslaget, som både kommunen, fylkeskommunen og vegvesenet bifaller, har med kollektivfelt i begge retninger gjennom hele traséen.

0
0

Vi har lenge latt oss forundre over Arbeiderpartiets opptreden i debatten om Forsvarets fremtid og Langtidsplanen for Forsvaret (LTP).

3
61

Styret i Helse Nord har vedtatt å utsette PCI-saken til styremøtet i desember. Det er en klok avgjørelse, slik situasjonen har blitt. Spørsmålet er imidlertid om to måneder er lenge nok til å innhente de opplysningene og analysene som styret etterspør.

1
105

Når Helse Nord-styret møtes i Tromsø onsdag morgen, bør saken om etablering av et PCI-senter i Bodø utsettes. Det er flere grunner til det.

2
22

Vi bor i en by der publikum ikke er vant til politimetoder som dette. Og det er så langt ikke framkommet opplysninger som tyder på at det å bære kniv eller andre våpen, er vanlig i Tromsø.

1
44

Dette er en type omkamp vi heldigvis sjelden ser: en statsråds regelrette obstruksjon og motarbeiding av et vedtak i landets nasjonalforsamling.

1
488

Sider