Nordlys

Leder
Nordlys

Articles by author

Andre saker fra forfatteren

Det har blusset opp en heftig strid etter at det nye jetflyet til Luftambulansetjenesten ble vedtatt plassert på Gardermoen og ikke i Nord-Norge.

0
87

Et dramatisk årsmøte maktet ikke å legge den opprivende striden i Finnsnes IL død.

2
57

Det er trist for Nord-Norge at rikinger med risikovillig kapital ikke står i kø her oppe, men rart er det ikke.

0
18

NRK Brennpunkt har levert et godt bilde på hvordan negative erfaringer og informasjon om oppdrett, blir bortforklart og usynliggjort.

3
586

Man omgikk lov om offentlige anskaffelser. Man hastebehandlet kjøpet bak lukkede dører i formannskap og kommunestyre. Da Tromsø kommune ville kjøpe ny brannbåt, klønet Brann og redning det skikkelig til for seg. Derfor må saken granskes.

0
0

Kampen for å bevare Andøya flystasjon har gått over i en fase som handler om solidaritet, om å bry oss om hverandre i Nord-Norge.

16
5,702

Alt i alt har Steinveg rett i at budsjettet er nøkternt. Men dessverre adresserer det ikke de virkelige problemene i den kommunale driften.

0
3

E8-prosjektet i Breivika er reddet. Det er gledelig at det er ryddet opp i en rotete situasjon, forårsaket av en tabbe i Statens vegvesen.

0
12

Kristin Clemet og Civita tenker både stort og riktig om Nord-Norge.

9
792

UiT er nødt til å ta vare på og videreutvikle kunnskapen om Russland, som en sentral del av universitetets profil.

2
381

Det er nærliggende å sammenligne Tromsøs kommuneøkonomi med ei skute i drift. Med skader på roret og et mannskap som sover på vakt.

1
38

Norwegian legger ned flere av sine flyruter i nord, som en følge av flyseteavgiften.

19
2,708

Sider