Nordlys

Leder
Nordlys

Articles by author

Andre saker fra forfatteren

Har fylkesrådslederen snakket mot bedre vitende? Har hun feilinformert fylkestinget? Det var spørsmålene mange i opposisjonen ønsket svar på.

1
129

Det er liten tvil om at administrasjonssjefen har vasset ut i et politisk minefelt. Samtidig er det klart at politikerne ikke tok initiativ til nye retningslinjer for topplederlønninger i kommunen, da man gikk tilbake til formannskapsmodellen. Det burde erfarne politikere ha sett.

0
117

Skal sommerturismen utvikles, må man identifisere hva som er særegne fortrinn for Tromsø.

3
12

Uansett hvilke konklusjoner landmaktstudien vil lande på når det gjelder fremtiden for Hæren og Heimevernet, anser vi det som uhørt at Finnmark ikke skal forsvares.

2
178

Vi har forståelse for at økt eiendomsskatt kan være nødvendig i en anstrengt kommuneøkonomi. Men når forutsetingen for det høye nivået er borte, slik det sittende regimet på rådhuset nå så tydelig signaliserer i sine prioriteringer, bør satsen senkes.

8
826

Fakultetene både i Alta og Narvik er viktige redskaper for å spre makt og innflytelse i Nord-Norge, skriver Nordlys på lederplass.

2
301

For mennesker og næringsliv langs kysten er det helt uforståelig hvorfor sikring av rasfarlige veier ikke er en prioritert oppgave.

0
258

Lav deltakelse og blanke stemmer ved rektorvalget viser et universitetsdemokrati i krise.

2
33

At stadig færre nordnorske kunder vil være bestevenn med Rema, er som forventet. Forbrukermakt virker.

2
722

Det er både svært hyggelig og viktig for Tromsø at flaggskipet TIL har sluttet å ta inn vann og formodentlig kan sette en ny, stø kurs fremover mot økonomisk smulere farvann.

1
3

Juss-fakultetet har også tidligere blitt forsøkt nedlagt. Det besto da, og bør fortsatt bestå etter denne runden, skriver Nordlys på lederplass.

0
574

Den manglende oppfølgingen av denne ulykkelige gutten, er hinsides alt vi tidligere har hørt om av feil og forsømmelser fra NAV.

29
3,339

Sider