Nordlys

Leder
Nordlys

Articles by author

Andre saker fra forfatteren

Det har lenge vært klart at kull som energibærer ville bli faset ut, men ingen norsk regjering har løftet en finger for å forberede det som uavvendelig måtte komme. I stedet for en planlagt og styrt nedtrapping mot avvikling, må man nå hanskes med plutselige kriser som oppstår.

0
0

 Sju av ti velgere støtter beslutningen om å skrive ut nyvalg i Sverige, viser en fersk meningsmåling.

0
0

Vi velger å tro at høgskolestyret i Narvik ikke lar seg kjøpe for en neve penger. Og vi håper at man i Narvik er mindre interessert i å delta i kretsmesterskapene i overbudspolitikk, selv om det ser ut til å være en svært populær idrettsgren i visse miljøer i Bodø.

0
2

Ikke farlig i Kabul? UNE må leve i en parallellvirkelighet som fremstår som skremmende kald og ignorant.

0
29

Er den politiske viljen hos dagens folkevalgte fra de to nordligste fylkene til stede for fortsatt å bevare tiltakssonens skattefordeler? Det er jo de samme politikerne som ved hver tenkelig anledning fremholder at nå går det så det suser i nord. Så da trenger vi kanskje ikke slike særordninger lenger?

0
3

Det er oppsiktsvekkende at et Arktis som inntil for kort tid siden ble regnet som en fredelig region, preget av utstrakt internasjonalt samarbeid, til de grader nå militariseres og væpnes for mulig konflikt.

0
38

Skal Jonas Gahr Støre kvitte seg med sine venner i SV og i stedet basere et fremtidig statsministerembete og regjeringsmakt på en allianse med et borgerlig parti som har særstandpunkter de er så godt som alene om i norsk politikk?

0
2

20 år etter folkeavstemningen om EU i 1994 er det påfallende hvor store endringer som har skjedd innen den sektoren som sto sentralt i debatten den gang; fiskeriene.

0
0

I stedet for å drive en aktiv motkonjunkturpolitikk som kan hindre voksende arbeidsledighet, vil regjeringen ganske sikkert fortsette å bruke de store pengene på skattelette.

0
0

Resultatet av manglende vilje til store produksjonskutt i OPEC-landene vil bli en oljepris som vil se 60-tallet, ifølge ekspertene. Det vil på sikt kunne få stor betydning for norsk økonomi, både for kronekurs, renter og graden av sysselsetting.

0
5

Det skinner dessverre ikke av omsorgs-Tromsø. Derfor bør alle krefter og alle økonomiske muskler brukes til å forbedre denne problemsektoren. Det viktigste først.

1
84

Næringsministeren skal i åtte måneder ha vært uvitende om at flere Telenor-topper er innkalt som vitner i etterforskningen av det som ser ut til å være en massiv korrupsjonsskandale.

0
0

Sider