Nordlys

Leder
Nordlys

Articles by author

Andre saker fra forfatteren

E-tjenesten mener sikkerhetspolitikken kan bli utfordrende i nord. Russland har allerede opprettet en egen arktisk innsatsstyrke, har opprettet nye militære baser og på ny bemannet gamle, og en ny hærbrigade er forlagt sør på Kolahalvøya.

0
0

Dersom ikke Norge raskt omstiller seg, og øker produktiviteten, vil det bastante fallet i oljeprisen kunne få dramatiske følger for levekårene våre.

0
0

Forsvarsminister Eriksen Søreide er meget klar på at omstillingen til et forsvar som er relevant og slagkraftig, ikke kan ta hensyn til lokal- og distriktspolitiske ønsker og behov.

0
72

Spørsmålet er hvor lenge regjeringens to støttepartier, Venstre og KrF, vil holde ut torturen ved å være gisler for en mørkeblå politikk.

0
0

Det er ikke lett å forklare en arbeider i Estland at hun skal hjelpe Syriza i Hellas med å holde valgløftet om 80 000 kr i minstelønn, når hun selv tjener bare halvparten.

0
1

Med Norges store havområder i nord, har vi ikke råd til ha en marine parkert ved kai i Bergen.

1
14

Universitetssykehuset Nord-Norge har satt opp en turnus der ambulanser i nabokommunene kjører inn til Tromsø for å avhjelpe mangel på ambulansepersonell i byen.

0
0

De fine ordene og de store visjonene kommer tett i tett. Regjeringen Solberg og de to støttepartiene, Venstre og KrF, har lagt frem sin nye klimastrategi.

0
0

PSTs største bekymring når det gjelder både ekstreme islamister og høyreekstremister, er at de skal inspirere soloterrorister til å planlegge og utføre angrep.

0
1

Hurtigruta kan stoppe å gå, og veier og flyplasser kan bli stengt. Det påvirker, men det får ikke hele samfunnsveven til å revne. Men når nettet går ned, stopper alt som ikke har reserveløsninger for strøm opp.

0
0

Nå antar misnøyen fra både politiske eliter og folkeflertallet i økonomisk kriserammede EU-land form av nytt spøkelse som vandrer gjennom Europa – nasjonalismens spøkelse.

0
0

Når den kollektive europeiske sikkerhet utfordres så sterkt som nå, må fallet i forsvarsutgifter stoppes, og bevilgningene tvert om økes.

0
1

Sider