Nordlys

Leder
Nordlys

Articles by author

Andre saker fra forfatteren

Jern-Erna er tilbake i regjering, og har fått følge av iskalde Siv. Til sammen tegnes det et grimt bilde av en hjerteløs politikk.

1
52

Det er verdt å peke på at Sametinget de siste årene har slitt med å finne sin nye rolle. Flere samepolitikere har pekt på at Sametinget må bli mer relevant for den menige samiske mann og kvinne og deres dagligliv.

0
0

Dersom det ikke kommer et markant løft for nord, innenfor samferdsel, utdanning og forskning, samt konkretiseringer av regjeringens erklærte nordområdesatsing, kan de neste meningsmålingene fra nord bli stusslig lesning for regjeringspartiene.

1
2

Det er sant at kommunen sliter. Men det gjør ikke saken bedre at byrådet er tom for ideer og uten en bærekraftig strategi for å komme ut av uføret.

0
7

De mange, nye arbeidsplassene knyttet til en petroleumsboom i nordområdene kan for øyeblikket se litt ut som et fata morgana.

0
0

Det er åpenbart at hendelsene bare det siste året har ført til en markant u-sving i norsk forsvarspolitisk tenkning.

0
13

 Debatten har gått livlig etter at Olav Øygard ble valgt til ny biskop i Nord-Hålogaland. Reaksjonene etter ansettelsen viser en splittet kirke som deles etter gamle konfliktlinjer.

0
9

Tall fra Helsedirektoratet viser at Universitetssykehuset Nord-Norge er det sykehuset i landet som får minst ut av hver krone fra staten.

0
0

Mitsubishi Corporation vil kjøpe alle aksjene i lakseselskapet Cermaq for 8,8 milliarder kroner. Styret i Cermaq anbefaler å selge. Det samme gjør næringsminister Monica Mæland (H).

0
0

Det som foregår er et dødelig hasardspill som må stoppes. Norge kan ikke lenger akseptere denne tilstanden og regjeringen må nå ta problemet på alvor.

0
0

Aps medlemmer burde applaudere at de har fått en partileder som tør å tenke i det offentlige rom, som vil ha en samfunnsdebatt som er åpen, inkluderende og udogmatisk.

0
0

Norge har sagt ja til å bidra i kampen mot ISIL. Det er bl.a. på tale å stå for opplæring av irakiske og kurdiske enheter som skal kjempe mot ISIL. I så fall betyr det at Norge sender soldater som vil kjempe på bakken.

0
0

Sider