Nordlys

Leder
Nordlys

Articles by author

Andre saker fra forfatteren

Det er trist for Nord-Norge at rikinger med risikovillig kapital ikke står i kø her oppe, men rart er det ikke.

0
18

NRK Brennpunkt har levert et godt bilde på hvordan negative erfaringer og informasjon om oppdrett, blir bortforklart og usynliggjort.

3
586

Man omgikk lov om offentlige anskaffelser. Man hastebehandlet kjøpet bak lukkede dører i formannskap og kommunestyre. Da Tromsø kommune ville kjøpe ny brannbåt, klønet Brann og redning det skikkelig til for seg. Derfor må saken granskes.

0
0

Kampen for å bevare Andøya flystasjon har gått over i en fase som handler om solidaritet, om å bry oss om hverandre i Nord-Norge.

16
5,703

Alt i alt har Steinveg rett i at budsjettet er nøkternt. Men dessverre adresserer det ikke de virkelige problemene i den kommunale driften.

0
3

E8-prosjektet i Breivika er reddet. Det er gledelig at det er ryddet opp i en rotete situasjon, forårsaket av en tabbe i Statens vegvesen.

0
12

Kristin Clemet og Civita tenker både stort og riktig om Nord-Norge.

9
792

UiT er nødt til å ta vare på og videreutvikle kunnskapen om Russland, som en sentral del av universitetets profil.

2
381

Det er nærliggende å sammenligne Tromsøs kommuneøkonomi med ei skute i drift. Med skader på roret og et mannskap som sover på vakt.

1
38

Norwegian legger ned flere av sine flyruter i nord, som en følge av flyseteavgiften.

19
2,708

I dag snakker både forsvarspolitikere og ledelsen i Forsvaret ganske åpent om målet med vår militære etterretning i havområdene i nord.

0
98

Saken om hjertebehandling i nord har dessverre sporet av som en klassisk nordnorsk konfliktsak, med Tromsø i rollen som hovedfienden.

2
26

Sider