Nordlys

Leder
Nordlys

Articles by author

Andre saker fra forfatteren

Det et tankekors at det ser ut til at det må et “Sykkelbyen Tromsø” til for at det skal bli fart på utbyggingen av gang- og sykkelstier. For de aller fleste som ikke bruker bil eller buss til jobben, de spaserer. Likevel er det nesten ingen som snakker om fotgjengerne.

0
20

Politikerne gjorde vedtak om et innkjøp til 900 000 kroner, uten å ha fått all nødvendig informasjon om saken. En slik forsømmelse fra administrasjonen er svært graverende.

2
20

Det er altså ingen menneskerett å kjøre, proviant, gass og utstyr med snøskuter helt opp på hyttetrappa.

71
961

Troms fylke står midt i avgjørende regionale prosesser, og er ikke tjent med en politisk leder som sitter på oppsigelse, skriver Nordlys på lederplass.

1
18

Tromsø kommune avvikler fritt brukervalg i hjemmetjenesten. Det er vanskelig å se hvordan tilbudet til pleietrengende blir bedre av det.

0
106

For de politiske partiene i Norge, vil det være et rent giftbeger å bli assosiert med en ny norsk OL-søknad.

3
450

Her har storfinansen langt på vei fått viljen sin, på bekostning av folk flest.

1
22

Senterpartiet har nærmest kommet til dekket bord i sin opposisjonstilværelse. Drahjelpen fra regjeringspartiene har vært veldig god.

3
248

Så møttes de i uka som gikk for første gang etter at sanksjonene mot Russland for den folkerettsstridige annekteringen av Krim ble iverksatt.

0
44

Flertallet på Stortinget må nå sette punktum for regionreformen i nord, og ikke seigpine landsdelen.

0
29

Senja må nå innse at verden byr på langt større utfordringer enn Finnsnes på andre siden av Gisundbrua.

11
506

Norge må vise fasthet i møtet med krefter som så tydelig viser at man ikke identifiserer seg med det norske verdisynet.

11
2,394

Sider