Nordlys

Leder
Nordlys

Articles by author

Andre saker fra forfatteren

Slik det er nå, legges det opp til avgjørelse i kommende kommunestyremøte, og iverksettelse fra 1. januar, av en ideologisk fundert reform man ganske enkelt ikke aner konsekvensene av.

0
11

Hvordan kan helt legitim debatt om lokalisering av et samisk teater ende opp som et spørsmål om avsenderens etniske opphav?

0
91

Det har spredt seg en forventning om at alle velferdstiltak alltid skal finansieres fra kommunekassa.

14
180

Anni Skogman har fått medlemsskapet i partiet tilbake, og fornuften seiret i Frp etter en utrolig fadese.

1
66

Høyre og regjeringen har ikke lang tid på seg til å vise handlekraft i forhold til statsministerens valgløfter til landsdelens største by. Men det er enda mulig å redde et snev av troverdighet. Det kan regjeringen gjøre ved å prioritere E8 inn til Tromsø, og løfte veien opp i Nasjonal Transportplan.

4
119

Ole Bredrup Sæverud har lagt frem et solid forslag om politiets tilstedeværelse i Troms. Men lensmannskontoret på Skjervøy må få bestå.

0
63

Det er oppsiktsvekkende at regjeringen viser så lite samfunnsansvar som disse budsjettprioriteringene vitner om.

0
118

Det grønne skiftet ser annerledes ut fra Tana enn fra Grünerløkka.

3
2,354

Mistilliten til Norges Idrettsforbund vil bare eskalere i takt med det absurde teateret fra idrettspresidenten og generalsekretær Inge Andersens side. Andersen har sittet siden 2004, og markerer seg som en sterk talsmann for hemmelighetskulturen i NIF. Han bør derfor skiftes ut før forbundet føres ut i total tillitskollaps.

3
308

I hurraropene over veksten i sjømat-eksporten må vi også våge å ta diskusjonen om hvordan det nordnorske eierskapet svekkes.

0
12

Norge blir et stadig mer sentralstyrt land, også når det gjelder hvem som definerer hvilke fortellinger fra Norge som er viktig.

3
619

Kirkens eiendomsforvalter opptrer uklokt og bør ta større samfunnsansvar.

0
56

Sider