Nordlys

Leder
Nordlys

Articles by author

Andre saker fra forfatteren

Tromsø kommunes administrasjonssjef har begått en kardinalfeil.

0
53

Per Sandberg og regjeringen vil gi pengemakta fritt spillerom i nord, og ta med seg fisken på billigsalg sørover. Det kan ikke Nord-Norge gå med på.

15
1,947

Ved å tviholde på hemmelighold puster ledelsen i idrettsforbundet liv til spekulasjonene om at noe ikke tåler dagens lys.

0
23

Jernbane i nord er verken lokalpolitikk eller regionalpolitikk, men et viktig nasjonalt prosjekt.

13
1,189

Utbyggingen på den gamle verfts-tomta er et av flere eksempler på spennende byutvikling i Tromsø.

3
27

Konkurransen på flyrutene i nord vil gi lavere priser der Widerøe har vært monopolist i en årrekke.

0
2,429

Herman Kristoffersen forsterker myten om Tromsø som en selvgod, arrogant og nedlatende by.

17
402

Turistene kommer ikke til Norge for å se nedslitt og forurenset natur. Et stadig økende antall turister medfører noen utfordringer i så måte. For det koster å vedlikeholde - også naturen.

1
1

Har fylkesrådslederen snakket mot bedre vitende? Har hun feilinformert fylkestinget? Det var spørsmålene mange i opposisjonen ønsket svar på.

1
129

Det er liten tvil om at administrasjonssjefen har vasset ut i et politisk minefelt. Samtidig er det klart at politikerne ikke tok initiativ til nye retningslinjer for topplederlønninger i kommunen, da man gikk tilbake til formannskapsmodellen. Det burde erfarne politikere ha sett.

0
117

Skal sommerturismen utvikles, må man identifisere hva som er særegne fortrinn for Tromsø.

3
12

Uansett hvilke konklusjoner landmaktstudien vil lande på når det gjelder fremtiden for Hæren og Heimevernet, anser vi det som uhørt at Finnmark ikke skal forsvares.

2
178

Sider