Nordlys

Leder
Nordlys

Articles by author

Andre saker fra forfatteren

Studier uten studenter er en luksus et universitet ikke kan unne seg.

7
82

Politikk må bli et virkemiddel som belønner de som er bærebjelken i nordnorske kystsamfunn. Og ikke gir store gaver til de som ikke har holdt hva de lovet.

2
482

Det vil være meningsløst om en byråkratisk glipp i form av en manglende signatur skal stanse denne høyst nødvendige trafikkmaskinen i Breivika.

0
3

Hvis Nord-Norge skal utvikle seg videre, trenger vi enda sterkere byer enn i dag.

0
67

Tromsø har bygd opp forskningsmiljøer i internasjonal toppklasse som nå rammes gjennom kraftige kutt i statsbudsjettet.

0
10

I NRKs nyhetsflaggskip er det ikke plass til Norge. Landet utenfor hovedstaden blir konsekvent prioritert og redigert vekk.

27
4,795

Velgerne glemmer nok ikke så lett hvorfor de kastet Hilmarsens borgerlige koalisjon.

0
4

Fylkesrådet bør nå vise ansvarlighet og sette foten ned for et prosjekt der kostnadene stadig stiger.

5
283

Konsekvensutredning handler om å innhente kunnskap om det aktuelle området på bred front, for deretter å ta avgjørelser om hva slags næringsaktivitet som kan slippe til, og ikke slippe til, i området.

11
2,144

Slik det er nå, legges det opp til avgjørelse i kommende kommunestyremøte, og iverksettelse fra 1. januar, av en ideologisk fundert reform man ganske enkelt ikke aner konsekvensene av.

0
11

Hvordan kan helt legitim debatt om lokalisering av et samisk teater ende opp som et spørsmål om avsenderens etniske opphav?

0
91

Sider