Nordlys

Leder
Nordlys

Articles by author

Andre saker fra forfatteren

Vi har forståelse for at økt eiendomsskatt kan være nødvendig i en anstrengt kommuneøkonomi. Men når forutsetingen for det høye nivået er borte, slik det sittende regimet på rådhuset nå så tydelig signaliserer i sine prioriteringer, bør satsen senkes.

8
826

Fakultetene både i Alta og Narvik er viktige redskaper for å spre makt og innflytelse i Nord-Norge, skriver Nordlys på lederplass.

2
306

For mennesker og næringsliv langs kysten er det helt uforståelig hvorfor sikring av rasfarlige veier ikke er en prioritert oppgave.

0
258

Lav deltakelse og blanke stemmer ved rektorvalget viser et universitetsdemokrati i krise.

2
33

At stadig færre nordnorske kunder vil være bestevenn med Rema, er som forventet. Forbrukermakt virker.

2
722

Det er både svært hyggelig og viktig for Tromsø at flaggskipet TIL har sluttet å ta inn vann og formodentlig kan sette en ny, stø kurs fremover mot økonomisk smulere farvann.

1
3

Juss-fakultetet har også tidligere blitt forsøkt nedlagt. Det besto da, og bør fortsatt bestå etter denne runden, skriver Nordlys på lederplass.

0
574

Den manglende oppfølgingen av denne ulykkelige gutten, er hinsides alt vi tidligere har hørt om av feil og forsømmelser fra NAV.

29
3,339

Med 1000 milliarder til samferdsel de neste tolv årene, hvorav 45 prosent skal gå til jernbane, burde det vært plass til Nord-Norgebanen i planene.

7
963

Den russiske ambassadøren i Norge er bekymret.

2
322

Langvarig og seigt arbeid fra lokalpolitikere har endelig gitt Tromsø ny innfartsvei.

5
143

Bodø har vist at hardt, målrettet og strategisk arbeid gir resultater.

1
943

Sider