Nordlys

Leder
Nordlys

Articles by author

Andre saker fra forfatteren

En nordnorsk bauta fyller 80 år.

0
1

En nordnorsk bauta fyller 80 år.

3
3,418

Stadig mer av Russlands arsenal av atomvåpen blir nå utplassert tett opp mot grensa til Norge.

4
449

Brannsjef  Øystein Solstad i Tromsø sendte fem av sine ansatte til hytta si i Skarsfjord for å montere ny pipe på bygningen. I arbeidstida.

4
257

Nord-Norge består som geografi, men har gått i oppløsning som opplevd politisk fellesskap.

5
430

Det ser ut til at Senterparti-suget har skapt full panikk i Arbeiderpartiet, for i Nord-Norge har det blitt helt umulig å skille de to partiene fra hverandre.

14
449

Et nasjonalt senter for flyfrakt av sjømat lokalisert i Oslo, lengst mulig unna kysten, er et blindspor for sjømatnasjonen Norge.

3
301

Regjeringen Solberg har lagt fram en egen Svalbardmelding, der øygruppens gode framtidsutsikter vies mye oppmerksomhet. Interessant er det å merke seg at regjeringen også vil styrke samfunnssikkerheten og beredskapen. Å opprettholde ambulanseberedskap ved hjelp av saktegående propellfly kan umulig sies å være i tråd med disse intensjonene. Derfor må helseministeren sørge for at et ambulanse jetfly kommer på plass snarest.

2
126

De mange alternative sannhetene om samene i Norge er urovekkende, fordi de preges av diskreditering og forakt for etablert forskning og vitenskap.

51
798

Det blir stadig tydeligere at Barentshavet vil levere store mengder drivstoff til den norske velferdsstaten.

1
132

Ikke uventet dukker trusselen om piggdekkavgift opp også denne våren i Tromsø. Ordføreren er ikke fremmed for tanken. Men før hun og det politiske regimet på rådhuset innfører en avgift som kan true trafikksikkerheten og fort blir en ny inntektskilde for kommunen, uavhengig av om den fungerer eller ei, bør hun ta en gammel og velkjent metode i bruk: vask byen oftere!

13
281

Krav fra fylkespolitikerne i Troms om at Statens Vegvesens regionale inndeling må endres i samsvar med nye regioner, er en forsmak på kampene som venter dersom landsdelen deles i to.

1
30

Sider