Nordlys

Leder
Nordlys

Articles by author

Andre saker fra forfatteren

Det har spredt seg en forventning om at alle velferdstiltak alltid skal finansieres fra kommunekassa.

14
180

Anni Skogman har fått medlemsskapet i partiet tilbake, og fornuften seiret i Frp etter en utrolig fadese.

1
66

Høyre og regjeringen har ikke lang tid på seg til å vise handlekraft i forhold til statsministerens valgløfter til landsdelens største by. Men det er enda mulig å redde et snev av troverdighet. Det kan regjeringen gjøre ved å prioritere E8 inn til Tromsø, og løfte veien opp i Nasjonal Transportplan.

4
119

Ole Bredrup Sæverud har lagt frem et solid forslag om politiets tilstedeværelse i Troms. Men lensmannskontoret på Skjervøy må få bestå.

0
63

Det er oppsiktsvekkende at regjeringen viser så lite samfunnsansvar som disse budsjettprioriteringene vitner om.

0
118

Det grønne skiftet ser annerledes ut fra Tana enn fra Grünerløkka.

3
2,354

Mistilliten til Norges Idrettsforbund vil bare eskalere i takt med det absurde teateret fra idrettspresidenten og generalsekretær Inge Andersens side. Andersen har sittet siden 2004, og markerer seg som en sterk talsmann for hemmelighetskulturen i NIF. Han bør derfor skiftes ut før forbundet føres ut i total tillitskollaps.

3
308

I hurraropene over veksten i sjømat-eksporten må vi også våge å ta diskusjonen om hvordan det nordnorske eierskapet svekkes.

0
12

Norge blir et stadig mer sentralstyrt land, også når det gjelder hvem som definerer hvilke fortellinger fra Norge som er viktig.

3
619

Kirkens eiendomsforvalter opptrer uklokt og bør ta større samfunnsansvar.

0
56

Det hadde vært ryddig om de som vil fjerne dagens landmakt kan informere om hvilke områder av landet som ikke skal forsvares, men i stedet må påregne å bli bombemål for NATO.

2
546

Det ikke noen grunn til å lytte til skjønnmalingen av mini-kommuner som mangler både penger og kompetanse.

4
230

Sider