Nordlys

Leder
Nordlys

Articles by author

Andre saker fra forfatteren

Den nye terminalen på Prostneset har støtt på nok et økonomisk undervannsskjær. Det var budsjettert med over 63 millioner i RDA-støtte til prosjektet.

0
0

Stadig flere foreldre låner penger med lav rente for å sikre egenkapital til egne barn. Det gir ytterligere press i et brennhett boligmarked.

2
26

Bak Tromsø-bedriftens milliardkontrakt og suksess finnes det en historie om å bygge stein for stein, og i tillegg være tro mot kjernen i egen forretningside.

2
326

Valget om ganske nøyaktig ett år kan gi samefolket valget mellom to tydelige alternativer.

0
563

Sittende stortingsrepresentant Martin Henriksen er helt utelatt fra A-lagets listeforslag.

1
26

Hvis man ønsker å være sannferdig og edruelig overfor sine egne velgere og befolkningen for øvrig, så må man slutte å avgi løfter man umulig kan innestå for.

0
10

Kent Gudmundsen er et tålmodig menneske og synes vi andre også bør være tålmodige. For det tar lang tid å bygge vei.

1
23

De tragiske ulykkene har forsvunnet fra det som var en dødsvei gjennom Lavangsdalen.

3
207

Prosessen rundt bompenger tyder på at politikerne i Tromsø gjør et ærlig forsøk på å kvitte seg med gammel og destruktiv ukultur.

3
59

Arktisk Råd utgjør en fast møteplass for alle verdens stormakter.

0
8

Hvis det viser seg at regionreformen bare handler om streker på et kart, bør den begraves.

0
52

Har partiene glemt å rekruttere stortingskandidater med ståsted i Tromsø og Nord-Troms?

1
13

Sider