Nordlys

Leder
Nordlys

Articles by author

Andre saker fra forfatteren

UiT har blitt aller viktigste muskelen i den nordnorske kroppen.

1
158

Mediene øker polariseringen, istedet for å binde landet sammen.

1
50

Tromsø-ordføreren har tatt et oppgjør med uansvarlig offentlig pengebruk, mener Nordlys.

7
189

Vadsø har gode forutsetninger for å lykkes som administrasjonssenter for den nye storregionen i nord.

3
813

Det regionale samarbeidet med Kina må høyere opp på dagsorden, skriver Nordlys i sin leder.

3
28

Makshøyde i sentrum er en dårlig og lite fremtidsrettet ide, mener Nordlys.

2
138

Nord-Norge beveger seg ikke en millimeter fremover gjennom å skyte ned budskap om ansvarlighet og måtehold, i den krevende tiden landet går inn i, skriver Nordlys på lederplass.

3
127

Tvil om habilitet og upartisk saksbehandling i det offentlige, ikke minst i kommunene, er et demokratisk problem.

4
75

Jakten på syndebukker er i full gang i Arbeiderpartiet, skriver Nordlys på lederplass.

3
222

Lenvik-ordfører Geir Inge Sivertsen er et sterkt kort som statsråd i Erna Solbergs nye regjering.

2
42
Det blir stadig flere barn i Tromsø som lever i lavinntektsfamilier. I 2010 levde 4,3 prosent av barn i Tromsø i permanent lavinntektsfamilier – som den gang talte 650 barn.
4
161

Sider