Odd Handegård

Pensjonist, Tromsø

Begrepsavklaring – om urfolk

 

Begrepet ”urfolk” betyr på norsk ”den opprinnelige befolkningen”, altså ”de som kom først”. I dagens samedebatt har begrepet også fått en annen betydning som bidrar til å forkludre debatten, nemlig ”folkegrupper som eksisterte da den formelle statsdannelsen skjedde”, altså for ikke så veldig lenge siden. Sameaktivistene helgarderer, og bruker begge definisjoner, for sikkerhets skyld. Jeg har vært mest opptatt av den første definisjonen – her er en kort oversikt over folkegruppenes erobring av Norden (også Finnmark) etter istida.

 

  1. De første som kom var grupper som hadde overlevd i Sør-Europa under istiden (undergrupper av haplogruppene I1 og I2 (menn) og V og U (kvinner)). Disse kom trolig allerede i steinalderen, i alle fall til Sør-Norge.
  2. Neste bølge kom fra Midt-Østen via steppene nord for Svartehavet. De hadde med seg det indo-europeiske språket, og erobret hele Europa før de dro videre nordover (haplogruppene R1a og R1b (menn) og H m.fl. (kvinner) i bronsealderen.
  3. Flere tusen år seinere, i perioden 0-500, kom ei gruppe MENN (haplogruppe N1c (samer og finner)) nordover til bl.a. Finnmark fra Sørøst-Finland, og ble integrert i den befolkningen som var der fra før.

 

Samene kom altså ikke til Finnmark som et eget folk, nærmest i samlet flokk, men må betraktes på samme måte som østlendinger, vestlendinger og trøndere – som en befolkning sammensatt av mange ulike grupper som kom hit på forskjellig tidspunkt. Den opprinnelige (europeiske og ”norske”) befolkningen i Finnmark utgjør altså forfedre også til en vesentlig del av dagens samer. Enkelte sameaktivister kortslutter og tror at dette er selve dokumentasjonen på at samene ikke bare er urfolket i Finnmark, men faktisk også i Norge.

 

Sett at vi hypotetisk hadde tenkt oss at punktene ovenfor hadde skjedd i motsatt rekkefølge – slik mange fortsatt tror, altså at gruppe N1c kom til Finnmark i steinalderen. Sett videre at håløygværingenes invasjonen av Finnmark hadde startet i begynnelsen av vikingtida, at de i noen grad hadde overtatt samejentene og at de hadde fortengt gruppe N1c av menn til noen perifere steder på øyene i fylket. Ville det da ha vært rimelig å oppfatte håløygværingene som urfolket i Finnmark med henvisningen til statsdannelsen på 1700-tallet?

 

Det eneste som tilsynelatende skiller samer og nordmenn er språket. Men heller ikke dette stemmer helt – andre innvandrere til Norge har faktisk mistet språket flere ganger (urnordisk, norrønt, mellomnorsk, m.m.), mens ei forholdsvis lita gruppe samiske menn har fått beholde språket sitt helt fram til i dag.

 

Nei, ”samer” og ”nordmenn” er nok i realiteten ett folk der ulike folkegrupper er blitt sveiset sammen gjennom noen tusen år – de som tror noe annet er på ville veier.

Articles by author

Andre saker fra forfatteren

Det tyske prosjektet som skal fylle den sørvestre delen av Kvaløya med vindmøller, er i ferd med å få hastverk, pga tidsfristene for å få norske subsidier til utbyggingen.

1
153

Forskningen om hvordan Norden ble bosatt etter siste istid, gir relativt klare svar - også for Finnmark. Men sett at vi hypotetisk hadde snudd på rekkefølgen av de mange folkegruppenes innvandring - hvordan ville det ha influert på oppfatningen av urfolksbegrepet?

3
3

Det har vært mye syting og klaging i samedebatten, delvis berettiget. Men samenes situasjon har historisk sett ikke vært prinsipielt forskjellig fra hva mange befolkningsgrupper har opplevd andre steder i landet, i relasjon til sentrale og lokale “overklasser”. En sannhetskommisjon bare for Finnmark vil derfor være skivebom.

13
13

Går man noen få år bakover i tid, var det få eller ingen som tvilte på at samene var et urfolk i Norge. De kom først til Nordkalotten.

3
47

Mange viktige samiske spørsmål er avklart siden det første samiske riksmøtet for snart 100 år siden, men det finnes fortsatt uløste mysterier, f.eks.

83
969

Åpent spørsmål til NVE: Hvorfor skal dyrt og dårlig utstyr plasseres i alle norske hus, på strømkundenes bekostning?

0
2

Bladet Nordlys hadde den 27. mai et stort oppslag om at 70.000 strømmålere i fylket skal erstattes av nye og ”smartere” målere innen 2019.

1
1