Odd Hugo Pedersen

Distriktssjef
NLF

Articles by author

Andre saker fra forfatteren

Norges Lastebileier-forbund region Nord har store forventninger til regjeringens forslag til NTP 2018-2029 som skal behandles i stortinget i vårsesjonen. 

2
56

Lastebileierne: Flere veiprosjekter i Nord-Norge må løftes frem i første periode av NTP

0
19

Det som nå planlegges fremstår mer som et forsøk til 200 millioner.

0
0