Oddvar Nygård

Kommentator
Nordlys

Articles by author

Andre saker fra forfatteren

Samlet er Nord-Norge vekstregion nr. 1 i landet. Splittet går vi glipp av en unik sjanse til i sterkere grad styre vår egen skute og ha en stemme som blir hørt av statsmaktene.

1
93

De åpne meningsbrytningene hos Høyre er en stor styrke for partiet.

0
574

Mens det blir færre journalister i det ganske land, blir det desto flere på «den andre siden». Det gir seg utslag i hva statsrådene kan svare og når de kan svare det.

0
76

Hva slags trussel-/konfliktscenarioer er det den fremtidige landmakten skal forsvare oss mot?

1
385

Det som skjedde i kommunestyresalen denne dagen var et nesten forbilledlig eksempel på hvordan vi vil ha det i et åpent og fritt samfunn. Også når det går ei kule varmt.

1
94

Det første vedtaket om EUs politikk vedrørende Arktis endte som en blanding av komedie og katastrofe.

0
15

Den uroen og usikkerheten som nå svever som en mørk sky over prosjektet, gjør at det er nødvendig å spørre om dette er tilfredsstillende politisk håndverk?

8
83

Det kan faktisk synes som at Knag Fylkesnes og The Donald pussig nok tenker i de samme baner: NATO er ikke til å stole på.

3
54

Russisk innblanding i de frie, demokratiske valgene i europeiske stater i 2017, vil være en fiendtlig handling av et kaliber som er totalt uakseptabel.

5
107

Dette spillet har Norge rett og slett ikke råd til å tape. Derfor bør fiskeriminister Sandberg trå varsomt.

1
31

Sp er for folkevettet og mot de urbane elitene. De elitene som har skylda for alt Sp er i mot.

0
175

Fire år etter at det første eksemplaret ankom Bardufoss, er fortsatt ikke NH90 fullt ut operative. Det betyr at Kystvakten nå har seilt i to år uten helikopterstøtte.

3
287

Sider