Olav Flaate

Leiar
Troms Nei til EU

Articles by author

Andre saker fra forfatteren

EØS-avtalen tilrettelegg no for privatisering av offentlege tenester og kortsiktig vinning. Fellesskapet vert skadelidande.

0
228

Brexit, Storbritannia ut av EU, var eit faktum etter folkerøystinga 23. juni 2016.

0
128

Kvifor? Aldri tidlegare har Storting og regjering dreve ei slik nedbyggjing av velferd, sivil og militær tryggleik og av den «norske modellen», som i inneværande stortingsperiode med dei blå-blå i regjering.

5
2,391

I landsmøtet til Nei til EU på Ringerike nord for Hamar frå 11. – 13.

1
47

Da resultatet var klart, gikk flagget til topps her heime i Sørreisa, skriver Olav Flaate.

3
445