Ole-Anton Teigen

Leder
Lyngen Bonde- og Småbrukarlag

Articles by author

Andre saker fra forfatteren

Tirsdag 16. mai ble det brudd i årets jordbruksforhandlinger mellom staten og et felles jordbruk (Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norges Bondelag).

1
169

Et motsvar til Oddvar Nygårds kommentar i lørdags Nordlys.

3
547