Ole-Anton Teigen

Leder
Ressursgruppa for landbruket i Lyngen

Articles by author

Andre saker fra forfatteren

Om forskrift for utvidet konsesjonsplikt i Lyngen for «lys i husan» og Lyngen-politikernes beslutningsvegring i en stor og viktig sak for ei positiv og bærekraftig utvikling for kommunen.

0
23

Tirsdag 16. mai ble det brudd i årets jordbruksforhandlinger mellom staten og et felles jordbruk (Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norges Bondelag).

1
169

Et motsvar til Oddvar Nygårds kommentar i lørdags Nordlys.

3
275