Ove Bergli

Korporal for 57 år siden
Øverbygd
Annonse