Øystein A. Vangsnes

Professor i nordisk språkvitskap
UiT Noregs arktiske universitet

Articles by author

Andre saker fra forfatteren

Ein eventuell sanning- og forsoningskommisjon om fornorskinga er ikkje til for historikere i Tromsø, skriver Øystein Vangsnes.

5
150

Hvilke meninger har egentlig politisk ledelse i Kunnskapsdepartementet om firkanta, metriske forståelser av begrepet ‘studiekvalitet’?

0
11

Den siste veka har det vore ein straum av kristiske ytringar om rapporten frå Strategisk utdanningsutval om nedleggjing av studieprogram ved UiT Noregs arktiske universitet. Mange viktige og gode moment har vore løfta fram, men enno finst det fleire. At Noreg og Nord-Noreg har større behov for framandspråkskompetanse enn ein er klar over, er eitt. At Strategisk utdanningsutval har unnlatt å gjennomføra ein god heilskapleg analyse, er eit anna.

0
148