Øyvind A. Haram

Informasjonssjef
Sjømat Norge

Articles by author

Andre saker fra forfatteren

På kateteret stod ei flaske tran. I storefri leika vi no kjem haien. Dagens unge lurer på om fiskeslo er når fisken slår kvarandre.

0
19

Utan reint hav kan vi gløyme det heile. Utan friske fjordar er det umogeleg. For norsk havbruk er det vesentleg med frisk vatn, god gjennomstrøyming og ikkje minst oksygen.

8
44