Øyvind Vasaasen

Avdelingsdirektør for medieutspilling og beredskap
NRK