Paul Dahlø

Styremedlem Troms Arbeiderparti
Medlem av Arbeiderpartiets eldreråd

Articles by author

Andre saker fra forfatteren

Når pensjonistene ikke henger med på inntektsutviklingen, så trengs det en politikk for å rette opp dette . Økt kjøpekraft i samfunnet må også gjelde for pensjonistene. Arbeiderpartiet vil lytte til pensjonistene og rette opp urettferdigheten.

1
285