Peter Ørebech

Professor
Norges fiskerihøgskole, UiT

Articles by author

Andre saker fra forfatteren

Regjeringens støttespillere og regjeringen ble ikke enig og regjeringen har trukket sin Stortingsmelding om torsketrålernes leveringsplikt. Hva skjer nå?

0
214

På det store folkemøtet på Melbu 10 d.s. uttalte statsråden at han ikke hadde noe imot at kommunene får overført kvoter til utdeling blant sine fiskere.

0
168

I norsk politikk er det flertallet – og ikke mindretallet, slik statsråd Per Sandberg later til å mene – som bestemmer hva som skal være rett i Norge.

6
1,188

Kan forvaltningsloven stoppe en regjering fra å omfordele fiskekvotene mellom fartøygrupper? Nei, selvsagt ikke!

0
380

Kvoter er individuelle fritak fra generelle forbud. Tap av kvoter nyter som den store hovedregel verken erstatningsrettslig, forfatningsrettslig eller menneskerettslig vern. Kvotene gjelder for kun ett år ad gangen. Disse kan trekkes tilbake når bestandssituasjonen tilsier det, også midt i kvoteåret.

2
330

Noen av pliktkommisjonens medlemmer refererer til undertegnede i Nordlys og gjengir jussen – sli

1
358

Fiskerne har krav på erstatning. En nyetablering ved Spildra kan bli kostbar for Marine Harvest - og for Kvænangen kommune, hevder Peter Ørebech.

0
506