Peter Ørebech

Professor i rettsvitenskap
UiT Norges Arktiske Universitet

Articles by author

Andre saker fra forfatteren

I norsk politikk er det flertallet – og ikke mindretallet, slik statsråd Per Sandberg later til å mene – som bestemmer hva som skal være rett i Norge.

5
911

Kan forvaltningsloven stoppe en regjering fra å omfordele fiskekvotene mellom fartøygrupper? Nei, selvsagt ikke!

0
380

Kvoter er individuelle fritak fra generelle forbud. Tap av kvoter nyter som den store hovedregel verken erstatningsrettslig, forfatningsrettslig eller menneskerettslig vern. Kvotene gjelder for kun ett år ad gangen. Disse kan trekkes tilbake når bestandssituasjonen tilsier det, også midt i kvoteåret.

2
330

Noen av pliktkommisjonens medlemmer refererer til undertegnede i Nordlys og gjengir jussen – sli

1
355

Fiskerne har krav på erstatning. En nyetablering ved Spildra kan bli kostbar for Marine Harvest - og for Kvænangen kommune, hevder Peter Ørebech.

0
506