Peter Ørebech

Styremedlem
Kystens tankesmie AS

Articles by author

Andre saker fra forfatteren

Vi kan forsikre fiskebåtreder og høyrepolitiker Rolf-Bjørnar Tøllefsen at vi Kystens Tankesmie ikke driver med oppspinn slik som han hevder i Nordnorskdebatt 6. september. Våre faglige vurderinger er basert på tilgjengelige harde fakta.

1
16

Rolf-Bjørnar Tøllefsen, Husøy i Senja, kritiserer SVs Torgeir Fylkesnes som spør om han er villig til å gi fra seg kvotene den dagen han går ut av yrket 

1
144

Regjeringens støttespillere og regjeringen ble ikke enig og regjeringen har trukket sin Stortingsmelding om torsketrålernes leveringsplikt. Hva skjer nå?

0
214

På det store folkemøtet på Melbu 10 d.s. uttalte statsråden at han ikke hadde noe imot at kommunene får overført kvoter til utdeling blant sine fiskere.

0
89

I norsk politikk er det flertallet – og ikke mindretallet, slik statsråd Per Sandberg later til å mene – som bestemmer hva som skal være rett i Norge.

6
1,188

Kan forvaltningsloven stoppe en regjering fra å omfordele fiskekvotene mellom fartøygrupper? Nei, selvsagt ikke!

0
380

Kvoter er individuelle fritak fra generelle forbud. Tap av kvoter nyter som den store hovedregel verken erstatningsrettslig, forfatningsrettslig eller menneskerettslig vern. Kvotene gjelder for kun ett år ad gangen. Disse kan trekkes tilbake når bestandssituasjonen tilsier det, også midt i kvoteåret.

2
330

Noen av pliktkommisjonens medlemmer refererer til undertegnede i Nordlys og gjengir jussen – sli

1
358

Fiskerne har krav på erstatning. En nyetablering ved Spildra kan bli kostbar for Marine Harvest - og for Kvænangen kommune, hevder Peter Ørebech.

0
506