Ragnar Elias Nilsen

Professor, ISS
UiT Norges arktiske universitet

Articles by author

Andre saker fra forfatteren

Det er viktig med en debatt om utbyggingsmønster i Nord-Norge: Vi trenger en opplyst og faktabasert drøfting for å bidra til å sikre den særegne landsdelens utvikling.

0
14

Ragnar Elias Nilsen har lest den nye boka til Ottar Brox.

0
96