Regina Alexandrova

Stortingskandidat
Troms Høyre

Articles by author

Andre saker fra forfatteren

Det er optimisme blant bønder i Norge, i Nord-Norge og i Troms.

0
13

Lov om motorferdsel i utmark gir anledning til å gi dispensasjon for kjøring med snøscooter til hytte med 2,5 km avstand fra vei. 

1
159

Gjennom mange år, og under skiftende regjeringer har en lav prioritering av vår felles forsvarsevne medført en nedbygging av Forsvaret. Utstyr og drift var kommet på et kritisk nivå.

9
741

Senterpartiet og Liv Signe Navarsete har i tiden etter enigheten om langtidsplanen for Forsvaret (LTP) forsøkt å skape et uriktig bilde av at regjeringen bygger ned Forsva

5
59

Anniken Huitfeldt skrev den 17.

7
263
Svar til leder i Målselv Venstre
Fra Troms Høyre ved Regina Alexandrova, Kent Gudmundsen og Svein Ludvigsen
 
4
114

Enighet må sørge for at vi ikke lengre lukker øynene og tror at det gamle sporet vil føre oss frem til økt kampkraft og større trygghet i fremtiden.

0
176

Det klokeste er å forholde seg til fakta, og ikke til rykter.

0
14

For å oppnå en oppbygging av Forsvaret må vi vise vilje til prioritering for å øke forsvarsbudsjettet, med en langsiktig ambisjon mot NATOs 2% mål.

0
124

For Høyre var det viktig å fjerne arveavgiften for både å sikre og skape nye arbeidsplasser.

0
0

Norge befinner seg i likhet med våre europeiske venner og allierte i en krevende situasjon.

2
344