Roar Jørgensen

Lektor
Senja lokallag Folkeaksjonen oljefritt LoVeSe

Dr. scient. i biologi fra Universitet i Tromsø (2004).

Lærer i naturfag, biologi, matematikk, oppdrett og miljø, og naturbasert produksjon ved Senja videregående skole.

Har tidligere jobbet ved Universitetet i Tromsø med forskning på bestandsestimering av lodde ved hjelp av ekkolodd (2000-2004) og effekter av militære lavfrekvente sonarer på fiskelarver og fiskeyngel (2005). Har også tidligere jobbet med oppdrett av laks og torsk og med hvalsafari.

Er leder i Senja lokallag av Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja (LoVeSe).

Articles by author

Andre saker fra forfatteren

Fra barnsben av har mange av oss fått høre av mødrene våre at: «Det er bedre å være føre var enn etter snar».

0
82

I mars-april er bankene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja (LoVeSe) fødehjemmet til mang

1
78

Omstilling til nye ressurser og muligheter har alltid vært en nøkkel for å overleve i Nord-Norge.

0
16

Vi mener at man allerede har nok kunnskap til å etablere en petroleumsfri sone utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.

4
34

Laks i olje klinger neppe så godt i de kresne markedene i Frankrike og Japan.

0
144