Roar Jørgensen

Dr. scient. i biologi
Senja lokallag Folkeaksjonen oljefritt LoVeSe

Dr. scient. i biologi fra Universitet i Tromsø (2004).

Lærer i naturfag, biologi, matematikk, oppdrett og miljø, og naturbasert produksjon ved Senja videregående skole.

Har tidligere jobbet ved Universitetet i Tromsø med forskning på bestandsestimering av lodde ved hjelp av ekkolodd (2000-2004) og effekter av militære lavfrekvente sonarer på fiskelarver og fiskeyngel (2005). Har også tidligere jobbet med oppdrett av laks og torsk og med hvalsafari.

Er leder i Senja lokallag av Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja (LoVeSe).

Articles by author

Andre saker fra forfatteren
Gyteområde til sild utenfor Lofoten og Vesterålen (kilde mareano.no)

Nylig utførte oljeselskapene omfattende seismiske undersøkelser i Barentshavet og Norskehavet.

1
665

Fra barnsben av har mange av oss fått høre av mødrene våre at: «Det er bedre å være føre var enn etter snar».

0
82

I mars-april er bankene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja (LoVeSe) fødehjemmet til mang

1
78

Omstilling til nye ressurser og muligheter har alltid vært en nøkkel for å overleve i Nord-Norge.

0
16

Vi mener at man allerede har nok kunnskap til å etablere en petroleumsfri sone utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.

4
34

Laks i olje klinger neppe så godt i de kresne markedene i Frankrike og Japan.

0
144