Roar Sollied

Fylkesråd for utdanning Troms
Venstre

Articles by author

Andre saker fra forfatteren

Stortinget har vedtatt at fylkeskommunene Troms og Finnmark skal slå seg sammen og være én organisasjon fra første nyttårsdag 2020.

0
33

Et kritisk lavt antall ungdommer i Troms velger samisk i videregående opplæring, og altfor mange faller av før de fullfører.

2
118

Jeg er fornøyd med at Venstre i sitt forslag til statsbudsjett foretar flere grep for å bedre økonomiske tiltak for barn og ungdom under utdanning, og for fokus på skolehelsetjenesten og gjennomfør

0
0

Vi setter nå i gang strakstiltak for å bedre situasjonen allerede fra skoleåret som forestår, lover fylkesråd Roar Sollied.

1
8

Kvaliteten og skoleattraksjonen i nord blir ikke bedre om man sluker en forenklet forståelse av frafall og bidrar til å skape et unødvendig skremmebilde.

0
160

Sjansen er opplagt større for at ikke alle får det tilbudet de ønsker mest på sin nærskole. En gedigen sentralisering av skolestrukturen kunne kanskje ha reparert noe på dette, skriver Roar Sollied

0
18

Tromsskolen presterer bedre år for år.

0
0

Avisa Nordlys tar feil i sine påstander om årsaken til at nordnorsk ungdom dropper ut av videregående skole, mener fylkesråd Roar Sollied.

1
198