Rognald Heiseldal Bergesen

Kunstviter
UiT Norges arktiske universitet

Articles by author

Andre saker fra forfatteren

I år er det reformasjonsjubileum. I 1517 offentliggjorde reformatoren Martin Luther sine nittifem teser mot avlatshandel i Wittenberg.

0
17