Rolf Seljelid

Seljelids refleksjoner
Professor UiT

Articles by author

Andre saker fra forfatteren

En frisk åttiåring i dag er ikke så veldig forskjellig fra en frisk syttiåring – eller sekstiåring for den slags skyld.

1
86

P-pillen ble utviklet i USA i 50- og 60-årene og ble tilgjengelig i Norge i 1967, altså for akkurat 50 år siden.

0
24

Et samfunn, en livsform, en kultur er i stadig forandring, gjenkjennelig over et tidsrom på samme måte som et menneskeliv er, dynamisk, tidsbestemt.

0
54

Så er det valg igjen. Og det er viktig at vi er med. Men lett er det ikke.

0
31

NRK TV har i slutten av april og så vidt inn i mai sendt en lang, langsom direkte reportasje om familien Saras vårflytting av re

1
190

De aller fleste i vår befolkning gjør aldri noe galt. Godt over 90% vil jeg tro.

0
0

Alle som kjenner en rikspolitiker eller en landsdelspolitiker i sentral posisjon må ta dem i jakkeslaget og trygle dem om å sloss for jernbanen! Nu!

0
87

Det er ikke lett for en vanlig statsborger å forstå Statens og Stortingets indre organer og disses beslutninger. Det må aksepteres.

4
1,356

Vi har en sunn skepsis til kjernekraft her i landet. Men thorium er en helt annen historie.

0
19

Jeg har lyst til å trekke frem fire velkjente store problemer som om noen få tiår vil være overveldende hvis vi ikke gjør noe med dem nu. Alle er globale problemer, og alle har en norsk versjon.

0
0

I løpet av de siste 150 år har vi så å si utryddet rovdyrene i Norge. Jeg leste nettopp Statistisk Sentralbyrås register over utbetalte skuddpremier i perioden.

0
0

Sider