Ronny Wilhelmsen

Sametingsrepresentant
Arbeiderpartiet

Articles by author

Andre saker fra forfatteren

Noen ganger kan det oppfattes som om samepolitikere og personer i samiske samfunn forfekter et syn mot visse typer arbeidsplasser, eller skepsis til etableringer og utvikling i distriktene.

2
22