Roy-Arne Varsi

Articles by author

Andre saker fra forfatteren
Naturvernforbundet i Ávjovárri

I mange år har det vært strid om forvaltninga av naturen i Finnmark.

0
12

Debatten om å få på plass en sannhetskommisjon eller en granskning av den urett som har blitt gjort mot samene har blusset opp.

1
176

Det viser seg at misnøyen med Sametinget i den samiske befolkningen har økt siden opprettelsen i 1989.

2
826

I et nyhetsoppslag i Finnmarken 18.

0
6

Det tok fiskebestandene rundt 20-30 år å gjenetablere seg etter utslippene på 70-tallet.

0
0