Runar Myrnes Balto

2. kandidat til sametingsvalget
NSR, Vesthavet valgkrets.

Articles by author

Andre saker fra forfatteren

For at vi skal kunne fortelle historien må vi dokumentere den, og det må gjøres lokalt.

3
137

Nå føles det som at vi er ved et vannskille og at det virkelig skjer noe i Sápmi, skriver Runar Myrnes Balto.

0
1,556