Rune Rafaelsen

Ordfører (Ap)
Sør-Varanger

Articles by author

Andre saker fra forfatteren

Landmaktutredningen presenterte sine første anbefalinger 19 juli. Kort fortalt skal Norge satse mer på langtrekkende våpen og kortere reaksjonstid.

0
62

Norges viktigste reelle utenrikspolitiske utfordring ligger i Nord, og er knyttet opp mot en stor og komplisert nabo – Russland.

0
235

Vi må videreføre de klare formuleringene om styrket demokrati og oppbygging av lokale institusjoner som er nedfelt i Barentssamarbeidets deklarasjonen av 1993.

0
308

Våre myndigheter opptrer uforutsigbart, ved ikke å bygge en sivil grensestasjon som tar høyde for hva som faktisk skjer langs grensa.

0
4

Det er naturlig for Norge å utvikle et praktisk arktisk samarbeid med Kina.

0
5