Per Sandberg

Fiskeriminister
Fremskrittspartiet

Articles by author

Andre saker fra forfatteren

I en leder skriver Nordlys at stortingsflertallet i juni fikk vedtatt en produksjonsavgift på oppdrettsfisk. Det kan se ut som om avisa har leid inn SVs Torgeir Knag Fylkesnes til å være lederskribent.

0
5

Det spres nå forvirring omkring eksportavgiften for oppdrettsnæringen som Stortinget ba regjeringen utrede. Det er kanskje fordi noen innser at det forslaget de la frem, ikke var så smart?

0
37

Kommunikasjonssjefen i Norske Sjømatbedrifters Landsforening (NLS) har sendt en epost til det han trodde var min private epost-adresse.

4
680

Etter at jeg valgte å trekke tilbake pliktmeldingen, har det kommet noen mildt sagt spesielle reaksjoner.

1
1,768

Stortinget har ikke klart å samle seg om hva de vil gjøre med trålernes plikter. Det er det ingen grunn til å juble over.

1
104

Etter folkemøtene på Melbu og i Vardø om pliktsystemet for torsketrålerne hevder professorene Ørebech og Trondsen at jeg er på bærtur.

5
338

Arbeiderpartiets (AP) fremste tillitsvalgte i Nord holder hele Nord-Norge for narr. At de tør. De opptrer nærmest som om de var deltakere på Nytt på Nytt.

2
317

Jonas Gahr Støre vil modernisere tilbudsplikten slik at den fungerer etter hensikten. Hvorfor i all verden gjorde ikke Arbeiderpartiet det de åtte årene de satt i regjering?

7
267

Nordlys skriver på lederplass at regjeringen vil gi pengemakta fritt spillerom i nord.

3
233

Jeg tror de fleste kan være enige i at dagens pliktordning i fiskerinæringen ikke har fungert optimalt. Fjerning av pliktordningen er nødvendig for å styrke konkurransekraften og omstillingsevnen til næringen.

4
472

Verden er i endring. Det påvrker også Norge. Vi må møte endringene med å satse der vi er best og der vi kan bli best. Her er våre fem punkter for hvordan Norge kan skape flere nye jobber i de blå næringene.

0
4

Politisk redaktør Skjalg Fjellheim i Nordlys tegner i kommentaren “Selges til høystbydende” e

0
62

Sider