Sigrun Wiggen Prestbakmo

Ordfører (Sp)
Salangen

Articles by author

Andre saker fra forfatteren

Jeg registrerer at Nordlys sin kommentator Tone Angell Jensen engasjerer seg i scooterdebatten. Det er vel og bra.

3
293

Scooterdebatten herjer over halve landet for tida. Temaet spenner fra Fylkesmannens fokus på kommunenes praksis, via dispensasjonsordninger for det ene eller andre.

10
1,265

10. juni fattet Storinget et vedtak om iverksetting av reformen “Nærpolitireformen”.

0
216

Politimesteren har lagt fram hvordan han ser for seg politiets struktur i Troms for framtiden.

0
10