Sissel Klausen

Sykepleier i hjemmetjenesten
Tromsø kommune

Articles by author

Andre saker fra forfatteren

Sykepleier Sissel Klausen skriver om økte lønninger til toppene i Tromsø kommune.

8
1,238