Siv Kvernmo

Lege og professor
Samisk legeforening

Articles by author

Andre saker fra forfatteren

I mer enn tretti år har samisk helsetjeneste vært en kampsak for det samiske samfunnet. Feil- eller manglende behandling grunnet språkproblemer, fravær av tolketjeneste, liten forståelse og kunnskap om samisk kultur er noen av forholdene som har vært påpekt.

13
319