Skjalg Fjellheim

Politisk redaktør
Nordlys

Articles by author

Andre saker fra forfatteren

Norge svikter sitt ansvar overfor samisk språk og kultur. Tillit og forsoning er erstattet av mistillit og mistro.

21
927

Comeback for Roger Ingebrigtsen i norsk politikk? Og kan LO-leder Gerd Kristiansen bli en joker når Arbeiderpartiet nominerer fra Troms? Nordlys ser på navn som kan styrke nordnorsk tyngde og gjennomslag i rikspolitikken.

3
138

Nord-Norge omtales som landets nye “gullkyst”. Men landsdelen må ikke bli en filial, og trenger større eierskap til egne ressurser.

0
104

Norge strammer grepet i asylpolitikken. Sylvi Listhaugs tøffe innstramminger vil samle bred støtte i Stortinget.

10
695

Turistene strømmer til Tromsø for å se nordlyset. Det skaper enorme muligheter for byen, regionen og hele Nord-Norge.

1
715

At en profilert og innflytelsesrik politiker som Per Sandberg ønsker å bli fiskeriminister, er ingen ulempe for næringen. Det kan bringe fisk og sjømat ut av den nasjonale glemselen.

4
166

Norge må samles til ett transportrike. Tog gjennom Nord-Norge kan bli framtidsvisjon nummer en for oss nordlendinger.

13
3,502

Vi kan ikke akseptere at hets og hat flyter fritt i kommentarfeltene. La oss ta til motmæle, og konfrontere løgn og intoleranse.

5
935

Fylkesordføreren i Troms er en seremonimester med en årslønn som nærmer seg millionen. Istedet for å flikke på sine rause politiker-lønninger, vil det billigste være å avvikle parlamentarismen i fylkeskommunen.

3
207

Det er et samfunnsansvar å sørge for at Tromsøs fineste områder kan benyttes av byens befolkning - i fellesskap. Planene om storstilt boligbygging i fjæra på Sydspissen må vike.

3
109

Politimester Ellen Katrine Hætta og finnmarkingene har stått fjellstøtt i en nasjonal krisesituasjon. De fortjener en takk fra hele Norge.

7
3,824

Oligarker er i ferd med å overta norske fellesressurser i havet, hevder Ottar Brox. Vi burde lytte nøye til den gamle professoren fra Senja.

8
3,762

Sider