Solveig Horne

Barne- og likestillingsminister
Frp

Articles by author

Andre saker fra forfatteren

Målet med barnevernsreformen er at vi skal forebygge mer, bruke familie og nettverk mer, styrke kompetansen i barnevernet, øke samarbeidet mellom tjenestene i kommunene og at kommunene skal få mer

0
0