Stein Sneve

Kommentator
Avisa Nordland

Articles by author

Andre saker fra forfatteren

På 90-tallet var han norsk toppspion, med oppdrag på Balkan og i Midtøsten. I dag slapper han av under seljetrærne på Sandhornøy.

5
1,052

Kystsonen tilbyr kun et begrenset areal, et areal som tidligere i stor grad var forbeholdt tradisjonelle fiskerier. Nå er disse under økende press, ikke bare fra oppdrett, men også fra oljeleting, dumping av gruveavfall og turistfiske.

0
0

Det er sandkassetrass fra regionreformens tapere, men det foregår utvilsomt et seriøst forsøk på å redefinere Nord-Norge uten Nordland, skriver kommentator Stein Sneve i Bodø.

8
169

De knallrøde flagg blafrer igjen i vinden. Mens sosialdemokratiske partier sliter i motvind, øker oppslutningen om den røde ytterfløy.

0
0

Er også norske pressefolk blitt en så integrert del av den styrende eliten, at vi kun evner å se verden gjennom dens briller?

11
644

Aner vi et paradigmeskifte i norsk venstresides forhold til islam?

2
262

Torsken – som mer enn noe annet produkt hadde bygget landet - ble forvist fra den nasjonale fortelling. Inn kom innlandskulturen med stabbur, bunad og tollekniv.

0
0

Den norske elitens verdensbilde er at alle mennesker i denne verden egentlig ønsker det samme; frihet, likestilling, demokrati.

1
54

De forsvarspolitiske brønnpisserne er tilbake. Og nå er det finnmarkingene de pisser på.

0
125